genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik
13 Eyl

genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik

20.12.1995 tarihl ve 95/7606 sayılı ithalat rejimi kararına ek olarak genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik olmuş ve son haline ekli linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180810-3.pdf