Gümrük hizmetleri aşamasında gerek ithalat gerek ihracat için tüm evraklarınızın tercümeleri anlaşmalı bulunduğumuz yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır.