• Gümrük Tarife İstatislik Pozisyonunu tespit etmek
 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)
 • Bağlayıcı Tarife bilgisi dışında kalan kimyasal maddelere tarife bilgisi almak
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılan taleplerde rehberlik yapma
 • Uzlaşma için firma tarafından yetkilendirme yapılması durumunda toplantılara katılma ve uzlaşma tutanaklarının imzalanması,
 • Gümrük vergileri Hesaplamaları
 • Posta gümrük işlemleri
 • Dahilde işleme işlemleri
 • Hariçte işleme işlemleri
 • Transit ticaret işlemleri
 • Antrepo işlemleri
 • Transit rejimi işlemleri
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
 • Geçici ithalat işlemleri
 • Geçici ihracat işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Sınır ticareti işlemleri
 • Yeniden ihracat işlemleri
 • Geri gelen eşya işlemleri
 • İmha işlemleri
 • Gümrüğe terk işlemleri
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
 • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
 • Akaryakıt ve kumanya işlemleri