• Gümrük Tarife İstatislik Pozisyonunu tespit etmek
 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)
 • Bağlayıcı Tarife bilgisi dışında kalan kimyasal maddelere tarife bilgisi almak
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılan taleplerde rehberlik yapma
 • Uzlaşma için firma tarafından yetkilendirme yapılması durumunda toplantılara katılma ve uzlaşma tutanaklarının imzalanması,
 • Gümrük vergileri Hesaplamaları
 • Posta gümrük işlemleri
 • Dahilde işleme işlemleri
 • Hariçte işleme işlemleri
 • Transit ticaret işlemleri
 • Antrepo işlemleri
 • Transit rejimi işlemleri
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
 • Geçici ithalat işlemleri
 • Geçici ihracat işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Sınır ticareti işlemleri
 • Yeniden ihracat işlemleri
 • Geri gelen eşya işlemleri
 • İmha işlemleri
 • Gümrüğe terk işlemleri
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
 • Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
 • Akaryakıt ve kumanya işlemleri
Sitemizde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın.