DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi aramalara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin gümrük maufiyetinden ve KDV istisnasından yararlanarak ithal edebilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. Dahilde işleme proje formunu doldurarak, Dahilde işleme belgesi almak, ithalat ve ihracat kapama konularında danışmalık hizmeti vermekteyiz.

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ

Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.Üretimin tamamını ya da bir kısmını yurt dışında yaptırmak isteyen firmalar, işlenip geri gelen ürünlere ilişkin gümrük vergisi indirimi sağlar. Hariçte işleme Proje formunu doldurarak, Hariçte işleme Belgesi almak, çıkış ve giriş işlemlerine müteakip kapama ve teminat çözüm işlemlerini takip etme konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi, firmaya doğrudan nakit verilmesi anlamına gelmez. Bu belgede, yatırımcının yatırım yaptığı alanda büyük bir nakit çıkışını, dolayısı ile parasal sermayesinin eksilmesini önleyen destekler, muafiyetler ve indirimler söz konusudur. Yaptığı yatırımların genel nitelikleri Yatırım Teşvik Mevzuatına aykırı olmayan her girişimcinin yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından yararlanması hem yatırımlar için sermaye yaratıcı unsurlara olanak yaratacak hem de yatırımların yaygınlaşmasını, öncelikli bölgelere doğru yatırım ağının genişlemesini sağlayacaktır.

Yatırım teşvik belgesi almak için fizibilite hazırlamak, Belge ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yönetmek, belge taahhüt kapama veya revize işlemlerini yerine getirmek konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sitemizde kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Bildirimi, Gizlilik Bildiriminin bir parçasıdır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın.